top of page
hhhddd.jpg

BESTYRELSEN

OM STØTTEFORENINGEN

Foreningen Hospice på Djursland blev stiftet i 1999. Ved hjælp af informationsmøder, deltagelse i messer, kontakt til folk på gaden, uddeling af foldere og meget mere, har foreningen været med til at udbrede kendskabet til hospice-tanken.

Støtteforeningen har haft flere møder med amtets politikere, og har selv besøgt forskellige hospicer for at se, hvordan de er indrettet og fungerer. Foreningen har et stort kendskab til landets hospicer, og er altid nysgerrig på at lære mere.

I 2001 indledte foreningen et omfattende samarbejde med de 5 Rotary Klubber på Djursland, samt Kræftens Bekæmpelses lokalafdelinger på Djursland, og i 2003 indledte foreningen et samarbejde med flere af Lions Clubberne på Djursland.
Derudover støttes foreningen af flere af ÆldreSagens lokalafdelinger på Djursland og flere politiske lokalafdelinger.

I juni 2003 blev foreningen medlem af fællesorganisationen Hospice Forum. Hospice Forum er en paraply-organisation både for de etablerede hospicer og for andre, der arbejder for at udbrede hospice-tanken og få oprettet flere hospicepladser. Der er meget mere information på Hospice Forums hjemmeside.

På generalforsamlingen i februar 2006 ændrede foreningen navn til "Støtteforeningen Hospice Djursland".

I 2022 ændrede foreningen navn på ny, denne gang til "Støtteforeningen for Hospice Djursland & Strandbakkehuset".

FORENINGENS FORMÅL

 

I foreningens vedtægter §3 er der tre overskrifter for foreningens formål:
 

 • Støtte aktiviteter og det almene vel på Hospice Djursland og Strandbakkehuset
   

 • Udbrede kendskabet til hospicetanken gennem oplysningsvirksomhed
   

 • Sikre at DSI i hospicernes bestyrelse har kompetente bestyrelsesmedlemmer jf. DSI HD's vedtægter

¤¤¤

Foruden vedtægternes paragraffer, giver nedenstående målsætninger også støtteforeningen mulighed for at være aktiv på mange fronter, alt sammen for at gøre hospice til et attraktivt værested for uhelbredeligt syge:
 

 • Støtte op om aktiviteter, der gør hospiceophold så trygt og hjemligt som muligt
   

 • Gennem frivillige-gruppen at støtte med værter/værtinder ved måltider, vågekoner, besøgsvenner m.m.
   

 • Passe blomster, pynte op til højtider og tage vare på den omgivende natur

Alle nævnte aktiviteter og tiltag, repræsenterer udpluk fra nuværende og tidligere omstændigheder. I tilfælde af nye projekter, vil Støtteforeningen som udgangspunkt være åben og imødekommende, såfremt alle tiltag understøtter den eksisterende målsætning.

Formand:

Egon Jensen

Næstformand:
Jette Glargaard

Sekretær:

Allan Vestrup 

Bestyrelsesmedlem:

Lena Andersen

Bestyrelsesmedlem:

Estrid Colliander

Bestyrelsesmedlem:

Susanne Espersen

 

Bestyrelsesmedlem

Lars Albæk

Suppleant

Birthe Bruun

Ønsker man at komme i kontakt med bestyrelsen, kan man rette henvendelse til formand Egon Jensen på tlf. 6116 6607

 

 

¤¤¤

Klik her, for at hente Støtteforeningens vedtægter.

VEDTÆGTER

REFERATER

Klik her, for at hente et referat fra Støtteforeningens seneste generalforsamling.

INDSAMLINGSREGNSKAB

Klik her, for at hente indsamlingsregnskab for 2022/2023.  

Klik her, for at hente indsamlingsregnskab for 2021/2022.  

bottom of page