top of page
sbhh.jpg

DIN STØTTE GØR EN STOR FORSKEL​​

 

Donationer er med til at sikre den fantastiske frivillige indsats på hospicerne, og bidrager til at skabe yderligere muligheder for lindring og livsbekræftende oplevelser for patienter og pårørende.

Gave, donation eller arv

 

Bidrag til Støtteforeningen Hospice Djursland kan indbetales til foreningens konto i Nordea, ved at benytte følgende oplysninger:

Reg.nr.: 2540 

Konto: 6896408664 

Ved bidrag kan man angive et CPR.- eller CVR nummer., hvorefter beløbet indberettes til skattemyndighederne med henblik på eventuelle fradrag

Gave, donation eller arv direkte til Støtteforeningen, er fradragsberettigede.
Hvis man ønsker at skænke et større beløb til Støtteforeningen, kan man henvende sig i vores kontaktformular. Herefter vil man blive kontaktet af vores formand
.Hvad bruges bidragene til?


Bidragene anvendes udelukkende til trivsel og glæde for patienter, pårørende, og de frivilliges indsats på Hospice Djursland og Strandbakkehuset, men kan også anvendes til forskellige palliative projekter, der fremmer den lindrende indsats hos begge organisationer.

Såfremt man ønsker, at et bidrag skal bruges til et specifikt formål og/eller at det skal fremgå af oversigten over støtte på Støtteforeningens hjemmeside, bedes man meddele os dette.


 

bottom of page