Skattefradrag

Personer eller firmaer der ønsker, at støtte det frivillige arbejde, med pengegaver, kan hvert år fradrage disse gaver i skat op til et vist beløb, p.t. kr. 15.900,- (2018).

For at kunne bruge skattefradrags muligheden, skal beløbet indbetales på bankkonto i Nordea reg. nr. 2540 kt. 6896408664 med angivelse af  CPR. eller CVR.nr.

Herefter opgives beløbet direkte til skattemyndighederne.