I stedet for blomster

En pyntet kiste er ofte det meget følelsesmæssige og smukke farvel, vi arrangerer for afdøde slægtninge. Blomster spiller en stor rolle ved en begravelse. Vi pynter kirken. Vi pynter kapellet. Vi pynter kisten. Vi siger farvel med blomster.

Det er en meget lang tradition, der sjældent bliver fraveget. Og sker det, sker det som regel efter et ønske fra afdøde. Et ønske om at hjælpe f.eks. uhelbredelige syge i den sidste tid, men også til forskning gennem forskellige foreninger.

Mulighederne for at støtte er mange, men ofte melder tanken sig: Hvad går mine penge til?

Støtteforeningen Hospice Djursland er ved hjælp af medlemskontingenter og donationer i stand til at understøtte det store frivillige arbejde på Hospice Djursland, der i et samarbejde med de ansatte giver de uhelbredelige og dødende sige indhold, varme og omsorg i de sidste øjeblikke af livet.

Kan det erstatte blomster?

Svaret er klart nej.

Men hvis den afdøde eller de efterladte ønsker et alternativ, eller ønsker del af beløbet til kistepyntning i den afdødes ånd, skal komme andre tilgode, er Støtteforeningen Hospice Djursland et velkomment og følelsesmæssigt alternativ. 

 

Bidrag i forbindelse med bisættelse/begravelse
Hvis man som pårørende ønsker, at familie og venner betænker Støtteforeningen Hospice Djursland med et pengebeløb i stedet for blomster ved begravelse/bisættelse, bedes man indbetale beløbet på vores konto i Djurslands Bank reg.nr.7320 konto 1510598 .
 
Denne konto benyttes udelukkende til dette brug.  

Kontoen opgøres endeligt en uges tid efter begravelsen, herefter kan pårørende ved henvendelse til kassereren få information om navne på gavegivere og beløb.
 
Har du spørgsmål bedes du kontakte vor kasserer.