Frivillige beskrivelse

En af Støtteforeningens vigtigste funktioner ar at støtte frivillig-gruppen. Der er knyttet ca. 70 frivillige til Hospice Djursland. Støtteforeningen aflønner en koordiator for de frivilliges indsats og afholder andre udgifter i den sammenhæng.

De frivilliges væsentligste funktioner er at være til stede og medvirke til, at de syge og deres pårørende får et godt og trygt ophold på Hospice Djursland.

BLIV FRIVILLIG

Hospice Djursland er en selvejende institution, der er nomineret til at kunne fungere med det personale, der er afsat bevilling til. D.v.s. at huset altså kan fungere uden frivillig hjælp. Men det betyder også, at der i de ansattes daglige arbejde er opgaver, der ikke bliver udført. Det er de såkaldte bløde opgaver, ekstra opgaver, og opgaver der kan forsøde de sidste dage for patienter og pårørende, som kun frivillige har tiden til at udføre.

I alt er der tilknyttet over 70 frivillige ved Hospice Djursland. Det er frivillige, der har været med siden institutionens start, og frivillige der er kommet til i årenes løb.

De frivillige og frivillig koordinatoren er IKKE en del af normeringen. 

Alle kan blive frivillig ved Hospice Djursland. Og uanset hvilken opgave, man har lyst til at påtage sig, så vil der altid være en plads til dig.

Frivillige må ikke påtage sig arbejde i udbud, men må gerne give sin tid, sin entusiasme og sin interesse. Og den er værdsat. Såvel fra personalets side, men især også fra patienter og pårørende.

Det frivillige arbejde er delt op i rimelige vagter, såvel udendørs som indendørs, og du vil altid blive mindet om, at det er frivilligt arbejde.

Har du grønne fingre, er en funktion i Green Team måske noget for dig. Huset har en ansat, lønnet pedel, der slår græs etc., men alle ekstra opgaver som f.eks. fældning af træer, tilplantning af roser, blomster etc. kan udføres af frivillige. Der fodres rådyr. Og i det hele taget er der mange ekstra frivillige opgaver udendørs.

Har du mere lyst til at fungere indendørs er der mange tilbud. Værtsfunktionen er en eftertragtet opgave. Der er en frokost- og en aftenvagt, der handler om at være vært ved måltiderne. Patienter og pårørende kan have brug for selskab ved måltiderne, og en halv times selskab og snak under måltidet betyder, at patienter og pårørende kan holde fri fra sygdommen i den periode. Disse vagter er delt op i en frokost- og en aftenvagt.

Dertil kommer alle de ekstra frivillige opgaver som at ordne blomster. Bage småkager til højtiderne. Køre ture med patienterne. Ordne småærinder. Og i det hele taget være med til at give alle en ekstra god oplevelse i den sidste stund.

Blot at være tilstede er en vigtig funktion. Et smil, en lille samtale eller blot selskab, kan have stor betydning for alle.

Vågekonefunktionen kan måske også have din interesse. Har en patient brug for selskab om natten f.eks. ved indsovning kan man melde sig som vågekone. Frivillige udfører ikke sygepleje, og vælger du den funktion, skal du have en ekstra indøvelse.

Og hvad kan Hospice tilbyde dig til gengæld  for din frivillige tid? Du bliver en del af et varmt kollegialt fællesskab. Du bliver inviteret til regelmæssige frivilligmøder med foredrag, underholdning og kurser, der skal gøre de frivilliges kompetencer og arbejde mere effektivt. Og i det hele taget vil du blive en del af en tilværelse, mange frivillige ikke kan undvære.

Du vælger selv din vagt. Du vælger selv hvor meget tid, du vil give på Hospice Djursland.

Og så kulminerer dit frivillige arbejde med en årlig Nytårskur.

Og når du efter en samtale med stedets koordinatur har valgt den del af det frivillige arbejde, som du kunne tænke dig, vil du blive oplært som føl hos en af de rutinerede frivillige.

Har du lyst til at blive at blive frivillig ved Hospice Djursland, kan du kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne i Støtte-foreningen eller de frivilliges koordiator, Christian Søgaard Jensen enten på tlf: 24 22 13 44  eller pr. mail: christian.sogaard@hospicedjursland.dk