Støtteforeningens formål

I foreningens vedtægter §3 er der tre overskrifter for foreningens formål.

  • Støtte aktiviteter og det almene vel på Hospice Djursland
  • Udbrede kendskabet til hospicetanken gennem oplysningsvirksomhed
  • Sikre at DSI i HD's bestyrelse har kompetente bestyrelsesmedlemmer jf. DSI HD's vedtægter

Disse målsætninger giver støtteforeningen mulighed for at være aktiv på mange fronter for at gøre Hospice til et attraktivt værested for uhelbredeligt syge:

  • Støtte op om aktiviteter, der gør opholdet så trygt og hjemligt som muligt
  • Gennem frivillige-gruppen at støtte med værter/værtinder ved måltider
  • Passe blomster, pynte op til højtider og tage vare på den omgivende natur

Hospice Djursland er placeret på toppen af bakken i bunden af byen, og med en grund på 9 ha. er der rige muligheder for at finde rekreative steder. Der er mark og skov og sø - forbundet med stisystemer, der gør det let at færdes i området.

 

Læs Støtteforeningens folder