Hvad anvendes midlerne til

Som udgangspunkt anvendes midlerne til trivsel og glæde for patienter, pårørende, medarbejdere og de frivillige, men de kan også anvendes til gennemførelse af forskellige projekter, som fremmer den lindrende indsats på Hospice Djursland. Se nærmere her.

Donationer ydet af Støtteforeningen:

2016

  • Pejseindsats - Hospice
  • Børnebøger - Hospice
  • Udendørsbænk og bearbejdning af arealet omkring bænken - Hospice
  • Oprensning af sø og dræn i vildt remisen/skoven - Hospice
  • Aflønning af frivilligkoordinatoren - Hospice
  • Støtte til de frivilliges arbejde f.eks. kurser og seminarer