Om støtteforeningen

Foreningen Hospice på Djursland blev stiftet i 1999. Ved informationsmøder, deltagelse i messer, kontakt til folk på gaden, uddeling af foldere og meget mere har foreningen været med til at udbrede kendskabet til hospice-tanken og øge medlemstallet.
Vi har haft flere møder med amtets politikere og har selv besøgt forskellige hospicer for at se, hvordan de er indrettet og fungerer.
 
I 2001 indledte vi et samarbejde med de 5 Rotary Klubber på Djursland og Kræftens Bekæmpelses lokalafdelinger på Djursland.

I 2003 indledte vi et samarbejde med flere af Lions Clubberne på Djursland.

Derudover støttes foreningen af flere af ÆldreSagens lokalafdelinger på Djursland og flere politiske lokalafdelinger.

I juni 2003 blev foreningen medlem af Hospice Forum. Hospice Forum er en paraply-organisation både for de etablerede hospicer og for andre, der arbejder for at udbrede hospice-tanken og få oprettet flere hospicepladser. Der er meget mere information på Hospice Forums hjemmeside.

På generalforsamlingen i februar 2006 ændrede vi navn til Støtteforeningen Hospice Djursland.