Gave, donation eller arv

Bidrag til Støtteforeningen Hospice Djursland kan indbetales til
vores konto i Nordea 2540-6896408664  med angivelse af cpr. eller cvr. nr., hvorefter beløbet indberettes til skattemyndighederne med henblik på fradrag

Gave, donation eller arv til den selvejende institution Hospice Djursland er ikke omfattet af skattemæssige fradragsregler, mens beløb der gives til Støtteforeningen, er fradragsberettigede.

Hvis man ønsker at skænke et beløb til Støtteforeningen, bedes man henvende sig til kassereren.

Hvad bruges bidragene til?
Bidragene anvendes udelukkende til trivsel og glæde for patienter, pårørende, og de frivilliges indsats på Hospice Djursland, men  kan også anvendes til kurser og forskellige projekter, som fremmer den lindrende indsats på Hospice Djursland.

Såfremt man ønsker, at et bidrag skal bruges til et specielt formål og/eller at det skal fremgå af oversigten over støtte på Støtteforeningen på Hospice Djurslands hjemmeside, bedes man meddele os dette.

Bidrag i forbindelse med bisættelse/begravelse
Hvis man som pårørende ønsker, at familie og venner betænker Støtteforeningen Hospice Djursland med et bidrag i stedet for blomster ved begravelse/bisættelse, bedes man indbetale beløbet på vores konto i Djurslands Bank reg.nr.7320 konto 1510598 .
 
Denne konto benyttes udelukkende til dette brug.  

Kontoen opgøres endeligt en uges tid efter begravelsen. Pårørende kan ved henvendelse til kassereren modtage information om navne på gavegivere samt indbetalt beløb.
 
Har du spørgsmål bedes du kontakte vor kasserer.